Nieuwsberichten


24/05/'16 Nieuwe publicatie over de toepassing van next-generation sequencing in de diagnostiek van darmvirussen in de varkenshouderij

Stacks Image 1006
De Labo's Virologie en Viral Metagenomics van de UGent en KU Leuven publiceerden samen een artikel over het gebruik van next-generation sequencing om alle aanwezige virussen in de mest van varkens te diagnosticeren. Deze methode zal in de toekomst onze manier van diagnostiek veranderen en zal ons op termijn inzichten geven in de rol van diverse gekende en ongekende virussen in zogenaamde enterische ziektecomplexen.

Welkom op onze website


De rotavirus onderzoeksgroep is deel van het Laboratorium Virologie van de Universiteit Gent. Sedert enkele jaren wordt er aan het labo opnieuw onderzoek uitgevoerd naar het voorkomen en belang van rotavirussen in de Vlaamse varkenspopulatie.
In de zomer van 2015 werd hiervoor een nieuw vier jaar durend VLAIO Landbouwkundig traject opgestart. Deze website fungeert als klankbord voor dit project en is bedoeld om veehouders, dierenartsen en bedrijven op de hoogte te stellen van de progressie en laatste nieuwtjes.
Veel lees- en leerplezier!Stacks Image 1703
Stacks Image 1705
Stacks Image 1707

Stacks Image 2974